Stav ovzdušia

17.06.2020

Každý z nás cíti lepší vzduch v prírode ako v meste alebo pri nejakej fabrike. Toto je jedna z vecí, ktorá ma vždy donúti sa zamyslieť nad tým, čo sa s tým dá robiť. 

V domácnosti sa dá riešiť čistota vzduchu čističkami a rastlinami, ktoré preferujem ja.

V rámci exteriéru je to však zložitejšie a mnohí si ani neuvedomujú, ako vplýva nekvalitný vzduch na naše zdravie.  

Ešte počas zimy som dala na úvodnú časť stránky prehľad v akom stave je naše ovzdušie. Nakoľko som bratislavčanka, tak som uviedla miesto Trnavská cesta. Ak si kliknete na logo airly, tak si môžete pozrieť merače kvality ovzdušia aj na iných miestach.

Myslím, že je dôležité vysvetliť, čo znamenajú dané skratky, aby ste si vedeli trochu lepšie predstaviť, čo ovplyvňuje kvalitu vzduchu.

PM sú častice, ktoré sa delia do frakcii. Tieto častice sú ako prach PM10 sú (prach, pleseň, peľ) a ešte menšie sú PM2.5 častice (kovy, spálené častice z motorov, organické zlúčeniny) a ešte menšie sú s označením PM1.

Sú v kvapalnom a tuhom skupenstve, prípadne to môžu byť zmesi. Tie sa voľne pohybujú vo vzduchu a zväčša ide o prach, ktorý je spôsobený spaľovaním fosílnych palív, činnosťou  sopiek, ale aj našou ľudskou činnosťou. Tieto častice sa považujú za najnebezpečnejšie a usádzajú sa na prieduškách a tie maličké častice prachu bohužiaľ až na pľúcach, a všetky ochorenia nás a aj našej prírody ani nejdem rozpisovať, veď je to prach a nepoznám nikoho, kto by sa ním živil.

CO poznáme ako oxid uhoľnatý, ktorý sa každým rokom v našom ovzduší znásobuje. Doprava, priemysel a aj niektoré domácnosti kúrením v zimnom období spôsobujú toto znečistenie ovzdušia. Oxid uhoľnatý je práve ten, ktorý má za príčinu skleníkový efekt a vo väčšom množstve spôsobuje bolesť hlavy, podráždenosť, závraty a dýchacie problémy.

NO2 je oxid dusičitý a je to jedovatý plyn a to viac ani netreba, pretože je to zabiják celej planéty.  Vzniká oxidáciou v spaľovacích motoroch, v aktívnych vulkanických oblastiach a nebudem tajiť, že wikipédia spomína, že sa nachádza v atmosférach Marsu a Venuše ako hlavná zložka.

Koľko je primeraná hodnota týchto škodlivín v našom ovzduší? WHO má stanovené štandardy hodnôt, ktoré sa považujú za maximálne na m3. Teda ak sú prekročené, tak je to prúser a vzduch, ktorý dýchame je nanajvýš nezdravý.

                              Objem                  Čas
PM 10                  50 µg/m³             deň
PM 2.5                 25 µg/m³             deň
NO2                   200 µg/m³           hodina
CO                 30000 µg/m³           hodina

K ďalším zaujímavým stránkam, kde viete pozrieť kvalitu ovzdušia je World´s Air Pollution. Stránka ponúka detailnejšie informácie k aktuálnemu stavu a aj viete pozrieť vývoj za posledných 48 hodín, či posledný rok.

A ak chcete porovnávať stav aj s inými stránkami, tak si pozrite ešte:


Ak vás niekedy bude zaujímať to, čo máme v ovzduší a koľko toho je, verím, že vám dopomôže aj tento článok :)

© 2019 Ekolife Store -. Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!